ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ

Архитектурното заснемане представлява точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали, конструкция. Измерва се с ролетка на височина 160см от пода, а събраните данни се изчертават в мащаб 1:100 или 1:50. Извършва се от подготвени специалисти в областта на строителството (архитект, инженер-конструктор или геодезист) и се ръководи и удостоверява от архитект.

Архитектурното заснемане е нужно при:

  • изготвяне на проект за преустройство;
  • проект за разделяне;
  • проект за промяна на предназначението;
  • за възстановяване на строителни книжа – за обекти, които са строени без строителни книжа, без инвестиционен проект и съгласуване, но отговарят на изискванията за строителство към времето на построяването и са платени съответните глоби към общината;
  • за „Удостоверение за търпимост“;
  • за изготвяне на екзекутивна документация – при нормативно приемливи отклонения от първоначалния проект се нанасят промените спрямо съществуващото положение;
  • при интериорни проекти – при тях е нужна е голяма точност за да се определят нужните размери на мебелите и интериорните елементи и да се изчислят количествата на материалите;
  • при архитектурно заснемане на сграда – паметник на културата. Работи се в много голям мащаб от М 1:20 до 1:1 за отделни архитектурни елементи. Обръща се особено внимание на фасадата – детайли, орнаменти, снемане на шаблони и др., според изискванията на Националния институт за паметниците на културата ( НИПК).