КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

  • Съдействие при подготовка на документи за промени, възникнали в хода на изпълнение на проектните дейности;
  • Изработване на технически и енергиен паспорт;
  • Управление, координация и комплексен контрол по време на целия процес на Проектирането, по всички части и на всички фази, до одобряване на Проектната документация и издаване на всички Разрешения за строеж;
  • Помощ и специализирани консултации по пълнотата на проектите и окомплектоване на проектната документация с цел безпроблемното й одобряване от оторизираните държавни и/или общински органи и експертните съвети на инфраструктурните експлоатационни дружества;