Ние превръщаме вашите ИДЕИ в красива реалност

ARCH IDEI проектира къщи, жилищни сгради и комплекси, реконструкции, преустройства, смяна предназначения на обекти, пристройки и надстройки. Проектира и съдейства за изпълняването на интериорните проекти.
Архитектурно студио ARCH IDEI осигурява цялостна проектна документация, включително пълно съдействие за одобряване на проектите и издаване на строително разрешение.

Предпроектно проучване

Предпроектнoтo проучванe e много важна част в инвестиционното проектиране, тъй като тo спестява значителни средства и проблеми при проектирането и строежа. Извършва се преди започване на проекта …повече

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

В тази категория попадат всички градоустройствени процедури, предшестващи и изясняващи статута и показателите на имота. Tова се извършва преди комплексното инвестиционно …повече

УЗАКОНЯВАНЕ НА РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ

Нашия екип съдейства за узаконяването на незаконни постройки на територията на Столична Община. Първо се прави проучване относно законността на извършеното строителство …повече

ПРОЕКТИ ЗА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ И ФИРМЕНИ НАДПИСИ

Съгласно чл. 49 ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на …повече

ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ

Архитектурното заснемане представлява точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали, конструкция …повече

АВТОРСКИ НАДЗОР В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Авторският надзор по всички части от инвестиционния проект е необходим за всички строежи от първа до пета категория, като предписанията на проектанта са задължителни за останалите …повече

КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ НА НОВИ СГРАДИ

Нашият екип изготвя пълна проектна документация на инвестиционния проект по всички части от пълноправни проектанти, необходима за изясняване на инвестиционните намерения …повече

РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРЕУСТРОЙСТВА И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Това е един особен тип инвестиционен проект, при който се доказва функционалната възможност на едно обособено помещение, обект, част от сграда или цяла сграда да бъде променена …повече

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Подходът ни към всеки проект е индивидуален и всяка наша концепция е резултат от внимателен анализ на характерните особености на пространствата и специфичните изисквания на клиента …повече

ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН-СХЕМИ ЗА ТРОТОАРНО ПРАВО

За територията на гр. София план-схеми се изискват за:
– павилиони,
– маси за сергийна търговия …повече

ПЪЛЕН КОНТРОЛ В ПРОЦЕСА НА ПРОЕКТИРАНЕ

Управлението на проектите включва съставяне на задания за инвестиционни проекти, управление на процеса по създаване на проектантския продукт и контрол върху неговото качество, координация и връзка в рамките …повече

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

– Съдействие при подготовка на документи за промени, възникнали в хода на изпълнение на проектните дейности
– Изработване на технически и енергиен паспорт …повече