ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА

Сградата се състои от две жилищни нива: първо ниво – кота ±0,00 и кота +0.30
и второ ниво – кота +3,26, както и от подпокривно ниво на кота +6.21 без функция с цел достъп и обслужване на покрива, който ще е скатен и на него ще се монтират слънчеви колектори.
На първо ниво /кота ±0,00 и кота +0.30/ е разположено основното жилищно ниво с предимно помещения от група „ден“.
На второ ниво, кота +3,26 са разположени предимно помещенията от „зона нощ“.

Клиент:

Частно лице

Местоположение:

УПИ –III12, кв. 4, административен адрес: м.„ДЕЛТА ХИЛ ", с.Кладница

РЗП:

379 кв.м.

фаза:

Завършен обект

дата:

юли 2015г.