ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Подходът ни към всеки проект е индивидуален и всяка наша концепция е резултат от внимателен анализ на характерните особености на пространствата и специфичните изисквания на клиента. Водещия ни принцип е намиране на баланс между естетика и функционалност.

Етапите, през които минава процеса са:

  • Проучване и опознаване на предпочитанията на Възложителя / добре е да се запознаем със снимки и визуализации, който са ви харесали/
  • Изготвяне на функционално разпределение в три варианта.
  • Подготвяне на идеен проект с 3D визуализации на всички помещения.
  • След одобряване на идейния проект от Възложителя се преминава към изготвяне на работен проект, който включва подробно изчертаване на планове, разгъвки, настилки, тавани и специфични детайли.
  • Консултации при закупуване на мебели и обзавеждане
  • Авторски надзор по време на изпълнението.